Recep Şentürk

Supervised Theses

 • Çok Dinli Toplumlarda Farklılık Yönetiminde İslam'ın Rolü: Uganda Dinler arası Konseyi Örneği
 • 2017, HUTHAIFAH BUSUULWA

 • THE HOLISTIC APPROACH TO KNOWLEDGE AND EDUCATION IN IMĀM ABŪ HĀMID AL-GHAZĀLĪ'S SYSTEM OF THOUGHT
 • 2017, AHSEN NİMET CEBECİ

 • The Role of Religious Leaders in the Process of Reconciliation in Bosnia and Herzegovina: The Case of Bosnian Imams
 • 2017, NEIRA OMEROVIC

 • Bilimsel Bir Söylem Formu Olarak Temsil: Mandeville' in Arılar Masalı Üzerine Bir İnceleme
 • 2016, FİRDEVS BULUT

 • 16. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlı ve Açe Sultanlığı ilişkileri
 • 2015, DİON PRİATMA

 • Sekülerleşmenin sonu mu? Peter Berger ve Bosna – Hersek örneğinde sekülerleşmenin sonu tartışması
 • 2015, ARMEND CRNOVRSANİN

 • Dil politikaları ve medeniyetsel meydan okumalar: Çağdaş Fas'ta Amazigh hareketi
 • 2014, YASMİNA CHERGUİ

 • Fârâbî'den Taşköprîzâde'ye: İslam medeniyetinde ilimler tasnifinin gelişimi
 • 2014, SELİME ÇINAR

 • Mana oluşumunda iç ve dış bağlam ilişkisi: Abdülkahir el-Cürcani ile Saussure karşılaştırması
 • 2014, ESMA SAĞ ŞENCAL

 • Medeniyetleşmenin kesişme noktasında Balkanlar: Destekçiler ve muhalifler arasında Balkanlarda Yeni Osmanlıcılık
 • 2014, LATİF MUSTAFA

 • Modern Avrupa fiziğinin Osmanlı Devleti'ne geçişi: Başhoca İshak Efendi'nin Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziye'sinde ısı ve elektrik bahisleri
 • 2014, ABDULLAH HARİS TOPRAK

 • İslam medeniyetinin yaşadığı krizlere malezyalı Müslümanlardan tepkiler
 • 2014, ESRA SÖZALMAZ

 • Yumuşak güç unsuru olarak Türk dış politikasında medeniyet söylemi (2002-2014)
 • 2014, ABDÜLBAKİ KESKİN

 • Belçika Flaman Bölgesi siyasi partilerin çokkültürlülük programları
 • 2014, HÜLYA HACIİSMAİLOĞLU

 • Edep ve medenilik: Fetih veya terbiye olarak medeniyet
 • 2014, MİCAH HUGHES

 • Hanefî ve Şafiî mezhebine göre devlet başkanının yetkileri: Tuhfetü't-Türk örneği
 • 2013, MURAT KARACAN

 • Kök hücre çalışmaları ve etik Türkiye'de insan embriyosundan elde edilen kök hücreler üzerinde yapılan çalışmalarda etik sorunlar
 • 2013, AHMET KARAKAYA

 • Uluslararası ilişkilerde insani diplomasinin rolü: Türkiye-Somali örneği
 • 2013, HALİL İBRAHİM ALEGÖZ

 • The circle of justice as a tool of opposition in the Ottoman political thought from Lütfi Paşa to İbrahim Müteferrika
 • 2011, HÜSEYİN GÜNDOĞDU

 • Implementation of Islamic Law in Europe: Improving relations with the Muslim world and integrating muslim minority in Europe
 • 2011, DENİTSA PİRİNOVA SOKOLOVA

 • The concept of state in Said Haim Pasha and Ziya Gökalp
 • 2010, ELÇİN KARLI

 • The contested role of Turkish Constitutional Court between law and politics
 • 2009, ENGİN ŞAHİN